Színkörök 

A színkör tervező programban két különböző színkörön jelölhetőek ki a színek.

Kvadráns

Az egyik színkör egy kvadráns, amely egy négy részre osztott színkör. Négy alapszín kapott benne helyet a négy koordináta tengelynek megfelelően, a négy égtáj felé mutatva egymással 90 fokot zárva be. A színkörön fentről lefelé, az óra járásának megfelelően a színek : piros, sárga(vagyis narancssárga), zöld, kék.

Festékek keverésekor a pirosat, kéket és a sárgát tekintik alapszínnek, mivel kék és a sárga festékből keverhető ki a zöld szín. A kvadráns színkör hasonló Johannes Itten által megadott színkörhöz. Minden színnel szemben annak komplementere helyezkedik el a Kvadráns színkörön. 

Triád

A számítástechnikában egy másik színkör használatos, amely szimmetrikusan helyezi el az RGB színeket, vagyis a három alapszín által bezárt szög 120 fok. Ez utóbbi színkör a programban a "Triád" lapfülön található. Triád azt jelenti, hogy hármas, azaz két elsődleges, tiszta szín és a kevert zöldet tekinthetjük alapszínnek. A pirosat, zöldet és a kéket az óramutató járásának megfelelően, fentről lefelé haladva ábrázolja.

Stat